How to Make Swarna Bhasma

Steps of Making Swarna Bhasma! Mention one yoga (drug) which contains Swarna Bhasma.....

10 Likes

LikeAnswersShare
Rochak jankari h sir sahi me sidh swarna bhasma banati h kya abhi sir@ @Dr. Hemant Adhikari ji
Thank you doctor
0
Vasant kusumakara Rasa, informative post sir
Thank you doctor
0
Nice information sir
Vasant kusmakar ras
Kumar Kalyan Rasa.
Thank you doctor
0
Kumar Kalyan ras
Thank you doctor
0
सहमत हूं
Thank you doctor
0
Nice dr
Thank you doctor
0

Cases that would interest you