What is the line of management of ADHD

1 Like

LikeAnswersShare

Medhya rasayan:- Brahmi/ mahakalyanak/ swarnamrita ghrith upto 10 ml in empty stomach Livomyn or Liv 52 syp 5ml tid before food Mridu virechak 1/2 tsp at night Sarvanga abhyanga with kshirabala taila, Pratimarsha nasya with brahmi ghrith Pranayam practice