संधिगत रोग

संधिगत रोग-9 trick to learn - PUSPAK (पुस्पक) P- पूयालस U- उपनाह S- 4 type of स्राव - पैत्तिक स्राव,कफज स्राव,रक्तज स्राव,पूयस्राव P- पर्वणी A-अलजी K- कृमिग्रंथि रोग दोष साध्यासाध्यता चिकित्सा पूयालस त्रिदोषज साध्य व्यधन उपनाह कफज साध्य भेदन पर्वणी रक्तज साध्य छेदन अलजी त्रिदोषज असाध्य कृमिग्रंथि कफज साध्य ‌ भेदन सभी प्रकार के स्राव असाध्य होते हैं।

3 Likes

LikeAnswersShare

Dear Dr. Km Bhawana, Your post on Sandhigata roga is useful.

Thank you doctor
0